Месец: октобар 2019.

282-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 282-19-О – Набавка ентералне хране за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka

294-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 294-19-O – Сервисирање и еталонирање пипета ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ЈН 295-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 295-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за апарат AccuScreen Madsen otometrics за потребе Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 295-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

Претходно обавештење – 2019. Набавка канцеларијског и немедицинског намештаја за потрeбе Клиничког центра Војводине

Prethodno obaveštenje -Nabavka kancelarijskog i nemedcinskog nameštaja

271-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 271-19-O – Сервис и поправка пацијент монитора произвођача „BIOLIGHT“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

270-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 270-19-O – Сервис и поправка инкубатора произвођача „COBAMS“ ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

281-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 281-19-O – Сервис и одржавање ултразвучних апарата произвођача „ Medison“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE

289-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 289-19-O – Баждарење и сервисирање вага са издавањем уверења о исправности за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

288-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 288-19-O – Поправка артроскопских инструмената -Сецкалице / ОП сале ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 287-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 287-19-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Катетер водич систем за приступ дисталним интракранијалним крвним судовима, за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива ДОКУМЕНТАЦИЈА:Позив за подношење понуда ЈН 287-19-П Odluka o dodeli

Top