ЈН 227-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 227-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка радне станице за потребе скрининга дојке за потребе Центра за радиологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 227-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 227-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОбавештење о закљученом уговору за ЈН 227-13-О