56-16-М

ЈАВНА НАБАВКА: 56-16-М – Услуге интернет приступа (vDSL интернет)

ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 56-16-М

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 56-16-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA – 56-16-M

DODATNO POJAŠNJENJE 2

odluka o dodeli ugovora 56-16-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU