ЈН 231-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 231-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка aпарата за интраоперативни неурофизиолошки мониторинг за потребе Клинике за неурохирургију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 231-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација за JН 231-13-O

Исправка конкурсне документације за JН 231-13-O

Додатно појашњење 231-13-O (1)

Додатно појашњење 231-13-O (2)

ОСТАЛО:

Obaveštenje ponuđača o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje ponuđača o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 231-13-О