ЈН 32-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  32-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕПотрошни материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 32-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 32-16-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 32-16-О

 Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 32-16-O

 ИЗМЕНА КД за ЈН 32-16-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 32-16-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 32-16-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 32-16-O

Одлука о додели уговора 32-16-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-16-О,п.11