ЈН 62-16-О

 ЈАВНА НАБАВКА БР: 62-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 62-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 62-16-O

Додатно појашњење br. 1. за ЈН 62-16-O

 Додатно појашњење br. 2. за ЈН 62-16-O

 Додатно појашњење br. 3. за ЈН 62-16-O

Одлука о додели уговора за ЈН 62-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 7 ЈН 62-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 21 ЈН 62-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 23 ЈН 62-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 24 ЈН 62-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 29 ЈН 62-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 9 ЈН 62-16-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.2

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.26

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.27

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.28

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.30

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.25

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-16-О,п.20