ЈН 34-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 34-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинских средстава за отворену и лапароскопску хирургију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 34-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 34-18-O

Odluka o dodeli ugovora 34-18-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 34-18-О,п.1,2,3,9,10,14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 34-18-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 34-18-О,п.4,5,6,11,12,13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 34-18-О,п.7