44-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 44-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за имунометријске анализаторе за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 44-18-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација ЈН 44-18-ОС

ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 44-18-ОС

ДРУГА ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 44-18-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 44-18-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 10 ЈН 44-18-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 44-18-ОС,п 1,2,5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 44-18-ОС,п 3,7,13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 44-18-ОС,п 4,12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 44-18-ОС,п 6,8,9,11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 44-18-ОС,п 14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.1 партија 1,2,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.1 партија 4,12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.1 партија 14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.1 партија 6,8,9,11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.1 партија 3,7,13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр. 2 партија 1,2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.2 партија 3,13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.3 партија 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.2 партија 12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.3 партија 7,13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.2 партија 8,9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.4 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.3 партија 11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.4 партија 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.5 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.6 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.3 партија 12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.4 партија 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.5 партија 7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.7 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.2 партија 14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 44-18-ОС, уговор бр.6 партија 7 –