ЈН 11-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 11-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате XPAND Dimension и Hydrasis 2 Scan, за потребе Центра за лабораторијску медицину и  Ургентне лабораторије Ургентног центра, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 11-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 11-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 11-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 11-14-О, п.2