ЈН 12-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 12-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате GA 3, MINDRAY BC 5380 и  CENTAUR XP, за потребе Центра за лабораторијску медицину и  Ургентне лабораторије Ургентног центра, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 12-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 12-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 12-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 12-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 12-14-О, п.3