ЈН 10-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 10-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате CD3700, ARCHITECT C8000, i2000, ci4100+Litijum и TDX, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 10-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација за ЈН 10-14-О

Измена документације 10-14-О

Измена документације 2 10-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-14-О, п.3