ЈН 169-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ултразвучног апарата са fusion imagingom прилагођеног интервентним процедурама за потребе Центра за радиологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Poziv za podnosenja ponuda za JN 169-13-O

Konkursna dokumentacija za JN 169-13-O

Dodatno pojašnjenje 169-13-O (1)

Dodatno pojašnjenje 169-13-O (2)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: Обавештење о закљученом уговору