JН 135-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 135-19-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинских средстава за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 135-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 135-19-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 135-19-O

Odluka o dodeli ugovora jn 135-19-O

Обавештење о обустави за партију 5 ЈН 135-19-О

Обавештење о обустави за партију 11 ЈН 135-19-О

Обавештење о обустави за партију 16 ЈН 135-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п. 6,7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п. 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п. 10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п. 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п. 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п. 12,15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п. 3,14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-19-O, п. 8,13