ЈН 141-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 141-19-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка протетских имплантата кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 141-19-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 141-19-OС

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma jn 141-19-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уговор бр.1 партија 7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уговор бр.1 партија 8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уговор бр.1 партија 11

Обавештење о обустави пaртије бр. 13 ЈН 141-19-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 141-19-ОС,п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уг. бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уг. бр.1 партија 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уг. бр.1 партија 14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уг. бр.1 партија 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уговор бр.1 партија 15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 141-19-ОС, уговор бр.1 партија 12