JН 71-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 71-14-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка цемента за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 71-14-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 71-14-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОдлука о додели уговора за ЈН 71-14-П-диг.коп

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 71-14-П