37-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 37-14-O –сервисирање, одржавање и замена резервних делова медицинске опреме, и то: РТГ и ултразвучних апарата произвођача „Schimadzu“, мамографског апарата произвођача „Planmed“ и ултразвучног апарата произвођача „Аloka“, као и  набавка и уградња РТГ цеви за РТГ апарат – Shimadzu Sonial Vision Safireсе, за потребе Клиничког центра Војводине; 5042000 услуге поправке и одржавања медицинске и хируршке опреме

ВРСТА ПОСТУПКА:    Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 37-14-O 

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ