13-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 13-14-O – Мобилна телефонија

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 13-14-O 

 DODATNO POJASNJENJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

DODATNO POJASNJENJE 2

DODATNO POJASNJENJE 3

DODATNO POJASNJENJE 4

DODATNO POJASNJENJE 5

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ