69-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 69-14-M – набавка адитива за мазут – бикозин 4050 за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 69-14-M 

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ