ЈН 250-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 250-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 250-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 250-19-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 250-19-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 250-19-O

Додатно појашњење бр. 2 и 3 за ЈН 250-19-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 250-19-O

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 250-19-O

Додатно појашњење бр. 6 за ЈН 250-19-O

ИЗМЕНА бр. 2 Kонкурсне документације за ЈН 250-19-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 250-19-О

Odluka o dodeli ugovora 250-19-O

Odluka o dodeli ugovora 250-19-O, p.20

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 42

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 50

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 7,21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, Sinofarm

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 35,36,37,39,41

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 1,2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 46,47,49

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, – Medi labor

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, Biotec

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 250-19-O, п. 10