ЈН 115-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 115-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка потрошног медицинског материјала за потребе Центра за судску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 115-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 115-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 115-14-О