ЈН 121-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 121-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за апарате ACL  серије, за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 121-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 121-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 121-14-О