ЈН 164-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  164-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка водених ножева за потребе Клинике за урологију и Ургентни центар у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАпозив за подношење понуда 164-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација ЈН164-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 164-14-О