ЈН 162-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:– извођење радова на адаптацији простора Клинике за нефрологију и имунологију са комплетним измештањем постројења за реверзну осмозу, за потребе Клиничког центра Војводине, подељено по партијама, како следи

1. Партија: измештање постојеће трпезарије са адаптацијом простора и припремом за премештање постројења и израда новог простора трпезарије на месту у простору из којег се преместила опрема за реверзну осмозу.

2. Партија: измештање постојећег постројења за реверзну осмозу.

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 162-14-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 2