ЈН 171-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 

Радови на адаптацији централне кухиње, санација термомашинских инсталација  и  и извођење нове електроинсталације у Служби за исхрану, Клиничког центра Војводине, подељене по партијама:

 

1.Партија: Адаптација централне кухиње – Болничка кухиња

2.Партија: Радови на санацији термомашинских  инсталација и извођење нове електроинсталације у подруму кухиње са чишћењем измењивача топлоте за грејање санитарне топле воде у кухињи КЦВ-а

ВРСТА ПОСТУПКА: : Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KOKURSNA DOKUMENTACIJA 171-14-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN, PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU