JН 188-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 188-14-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за вакуум аистиране биопсије дојки за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 188-14-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 188-14-П

Одлука о додели уговора за ЈН 188-14-П-диг.коп

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 188-14-П