ЈН 244-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 244-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка сетова и игала за потребе Клинике за анестезију и интензивну терапију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 244-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 244-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 244-14-О