ЈН 245-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 245-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за forse triad и ligasure апарат за потребе Клиничког центра Војводинн

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 245-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 245-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 245-14-О