ЈН 249-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 249-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 249-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 249-14-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 249-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 249-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 249-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 249-14-О, п.4