ЈН 45-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 45-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за хематолошке апарате SYSMEX XS500i, PENTRA 60, MINDRAY BC5380, ABX MICROS CRP200, коагулометре BFT, ACL, за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 45-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 45-15-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 45-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 45-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 45-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 45-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 45-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 45-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 45-15-О, п.6