ЈН 215-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка два мониторинг билатерална апарата за прикупљање и приказивање електроенцелограмских сигнала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 215-13-П

OБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: Обавештење о покретању поступка 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОдлука о додели уговора за ЈН 215-13-П-диг

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 215-13-П