JN 207-15-O Набавка апарата за терапијску измену плазме за Клинику за неурологију Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА БР: 207-15-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка апарата за терапијску измену плазме за Клинику за неурологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 207-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација 207-15-O

 Додатно појашњење за ЈН 207-15-O

Додатно појашњење број 2 за ЈН 207-15-O

ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 207-15-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 207-15-O

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

 Odluka o obustavi postupka 207-15-O

Обавештење о обустави ЈН 207-15-О