259-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:

259-15-O – набавка уља за ложење, за потребе Клиничког центра Војводине, подељена по партијама:

 

Партија 1. Уље за ложење- Мазут

Партија 2. Уље за ложење -Екстра лако

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 259-15-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

DODATNO POJAŠNJENJE 2

DODATNO POJAŠNJENJE 3

DODATNO POJAŠNJENJE 4

odluka o dodeli ugovora 259-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU партија 1

Odluka o izmeni ugovora