07-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 07-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка Уретротом сета – 1 ком за потребе Клинике за урологију Клиничког центра Војводине 

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 07-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација 07-16-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације 07-16-O

 ИЗМЕНА КД за ЈН 07-16-О

Odluka o dodeli ugovora 07-16-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 07-16-О