Месец: децембар 2013.

269-13-М

ЈАВНА НАБАВКА: 269-13-М  поправка равног крова на Клиници за рехабилитацију (2 сливна поља), за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак мале набавке ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Konkursna dokumentacija POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU      

295-13-M

ЈАВНА НАБАВКА:   295-13-M набавка потрошног материјала за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада, за Клинички центар Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак мале набавке ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 295-13-М OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU        

285-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 285-13-O услуга сервисирања ултразвучних апарата произвођача „GE Healthcare“, за потребе Клиничког центраВојводине ВРСТА ПОСТУПКА: Otvoreni postupak ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 285-13-О  285-13-О – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – OTVORENI POSTUPAK Dodatno pojašnjenje broj 1 – JN 285-13-O

279-13-P

ЈАВНА НАБАВКА:  279-13-П – Сервисирање и генерални ремонт лифтова у објекту Поликлинике Клиничког центра Војводине, 50700000 услуге поправке и одржавање инсталације у зградама, 5075000 услуге одржавања лифтова. ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак  са објављивањем јавног позива 35.1.1) Клинички центар Војводине из Новог Сада,

JН 292-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 292-13-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра – набавка сетова за измену плазме за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 292-13-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 292-13-О      

287-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 287-13- OСервисирање и одржавање опреме произвођача „Philips Medical Systems“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: O tvoreni postupak  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – OTVORENI POSTUPAK DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

JН 294-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 294-13-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуде 294-13-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 294-13-O ОБАВЕШТЕЊЕ О

288-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 288-13-M – Услуга обезбеђивања хотелског смештаја, превоза и едукације лекара гинеколога, субспецијалиста фертилитета и стерилитета, ембриолога, мед. техничара, лекара специјалиста гинеколога – иностраних експерата и едукатора, информатичара. ВРСТА ПОСТУПКА:  Набавка мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE

291-13-М

ЈАВНА НАБАВКА:  291-13-M – Услуге заступања КЦВ пред судовима ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 291-13-M OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN       Програмски додатак за старије

JН 290-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 290-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за рехабилитацију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања јавног позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: Обавештење о покретању поступка JН 290-13-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 290-13-П ОБАВЕТЕЊЕ

Top