287-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 287-13- OСервисирање и одржавање опреме произвођача „Philips Medical Systems“ за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: O tvoreni postupak 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – OTVORENI POSTUPAK

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1)

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ