JН 294-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 294-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуде 294-13-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 294-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 294-13-О, п.21