Месец: март 2014.

JН 71-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 71-14-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка цемента за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка JН 71-14-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 71-14-П ОДЛУКА О

13-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 13-14-O – Мобилна телефонија ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 13-14-O   DODATNO POJASNJENJE 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE DODATNO POJASNJENJE 2

67-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 67-14-O – сервисирање, одржавање и поправка чилера, за потребе Клиничког центра Војводине  ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 67-14-O  DODATNO POJAŠNJENJE 1  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски

50-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: Добра бр. 50-14-M – Набавка лиценци за Kaspersky антивирус, Windows сервер, vmWare vSphere 5 Essentials и Veeam Backup&Replication Essentials, подељене по партијама, како следи:   Набавка нових и обнова старих лиценци за Касперски антивирус Набавка лиценци за  Windows

44-14-П

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге бр. 44-14-П  – Сервисирање опреме за хлорисање „HLOROGEN“(постројење за производњу хлора) и АДС –а систем за аутоматско дозирање хлора у води који се налази у Клиничком центру Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

20-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:  Добра бр. 20-14-О   – Сервисирање медицинске опреме произвођача „Karl Storz-оптике за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије верзије MS

296-13-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Радови бр. 296-13-O – Радови на систему за грејање са заменом конденза и парних цеви на деоницама: вешерај-котларница; котларница- неурологија -психијатрија Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA

24-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге бр. 24-14-O – сервисирањe и одржавањe ултразвучних апарата произвођача DWL из Немачке, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 24-14-O  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски

45-14-M

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 45-14-М – одржавање постојећег програмског информационог система Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 45-14-M  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   Програмски додатак за

JН 47-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 47-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка тестова и потрошног материјала за апарат EUROIMMUN, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 47-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 47-14-О Обавештење о

Top