296-13-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Радови бр. 296-13-O – Радови на систему за грејање са заменом конденза и парних цеви на деоницама: вешерај-котларница; котларница- неурологија -психијатрија Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA -296-13-O 

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

 DODATNO POJAŠNJENJE 3

DODATNO POJAŠNJENJE 4

DODATNO POJAŠNJENJE 5

DODATNO POJAŠNJENJE 6

DODATNO POJAŠNJENJE 7

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1)

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ