Месец: март 2014.

68-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:  Добра бр. 68-14-O – набавка постељног и операционог веша и радних униформи ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA 68-14-O konačna   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије верзије MS

JN 75-14-M

ЈАВНА НАБАВКА БР: 75-14-M ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за уродинамику и каутере ERBE  ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 75-14-М ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 75-14-М Обавештење о закљученом уговору за ЈН

76-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 76-14-O – Физичко обезбеђење Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA   DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 DODATNO POJAŠNJENJE 4 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

58-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 58-14-o  сервисирање ултразвучних апарата произвођача „Medison Samsung“, за потребе Клинике за гинекологије и акушерство, Клиничког центра Војводине  ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 58-14-O  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 73-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 73-14-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала EEГ и ЕМГ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 73-14-М ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 73-14-М  Додатно појашњење 1 за

ЈН 65-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 65-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат IL ARIES, за потребе Ургентне лабораторије Ургентног цента, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 65-14-О Обавештење о

JN 49-14-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 49-14-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијски анализатор ADVIA 2120, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 49-14-О Обавештење о

ЈН 72-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 72-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих капи, масти и вагиналета са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  Позив за подношење понуда за ЈН 72-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Конкурсна документација за ЈН 72-14-O Додатно

69-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 69-14-M – набавка адитива за мазут – бикозин 4050 за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA 69-14-M  DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1)

37-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 37-14-O –сервисирање, одржавање и замена резервних делова медицинске опреме, и то: РТГ и ултразвучних апарата произвођача „Schimadzu“, мамографског апарата произвођача „Planmed“ и ултразвучног апарата произвођача „Аloka“, као и  набавка и уградња РТГ цеви за РТГ апарат

Top