Месец: април 2014.

82-14-П

ЈАВНА НАБАВКА:82-14-П  – Набавка горива (Еvro dizela i benzina 95  okt.) за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.став 1.Тачка 3.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA  KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 82-14-P   OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

ЈН 93-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: Пружање услуге 24 часовног надзора у командној соби Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Konkursna dokumentacija 93-14-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN   Програмски додатак за старије

ЈН 90-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:  одржавање и сервисирање ињектор система произвођача „Urlich“ и „Acist Medical“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 90-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU  

JН 42-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 42-14-О – одржавање и сервисирање медицинске опреме произвођача „Carestream Health“ и  опрема ињектора произвођача „Coviden“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 42-14-O  OBAVEŠTENJE O

ЈН 88-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 88-14-о ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за хематолошки бројач CD4000-Saphira, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 88-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 88-14-О Обавештење

ЈН 80-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: ЈН 80-14-M – Набавка душека за болесничке кревете за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 80-14-M DODATNO POJASNJENJE 1  DODATNO POJASNJENJE 2  DODATNO POJASNJENJE

62-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   62-14-O – одржавање и сервисирање апарата за анестезију, модуларних анестезија монитора, пацијент монитора и ЕКГ апарата, произвођача „GE Healthcare (Datex Ohmeda)“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

52-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Добра бр. 52-14-O – Набавка штампаних образаца и другог штампаног материјала за потребе  Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 52-14-O IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 52-14-O DODATNO POJASNJENJE 1

ЈН 46-14-М

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге бр. 46-14-O – сервисирањe, одржавањe и поправка расхладних система, за потребе Клинничког центра Војводине, подељена по партијама, како следи:   Сервис, одржавање и поправка расхладних комора, система за хлађење, фрижидера и замрзивача Сервис, одржавање и поправка ВРВ

ЈН 85-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 85-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за ентералне пумпе, сонди и осталог медицинског материјала за ендоскопске процедуре за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 85-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН

Top