Месец: фебруар 2015.

57-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: сервис и одржавање мамографа произвођача „Giotto“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 57-15-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

ЈН 35-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: 35-15-М – Набавка производа од пластике, за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 35-15-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 49-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 49-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за апарат FISKE210 – осмоларност, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 49-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 49-15-О

ЈН 48-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 48-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате SYSMEX CA1500, KRYPTOR BRAHMS и COBAS INTEGRA за потребе лабораторије на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење

ЈН 45-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 45-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за хематолошке апарате SYSMEX XS500i, PENTRA 60, MINDRAY BC5380, ABX MICROS CRP200, коагулометре BFT, ACL, за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ

37-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:  сервис, одржавање и поправка чилера, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 37-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 42-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала предвиђеног за примену континуираних дијализних/плазмаферетских процедура за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 42-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна

22-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: набавка таблетиране соли за омекшавање воде, за потребе котларнице и стерилизације у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 22-15-M DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O

54-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: набавка електроматеријала, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 54-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 54-15-O) OBAVEŠTENJE

ЈН 43-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 43-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка таблетиране соли за потребе одељења за хемодијализу  Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 43-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

Top