Месец: април 2016.

ЈН 96-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 96-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка електричних моторних система са припадајућим додацима за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 96-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 96-16-O Odluka

ЈН 95-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 95-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка видео гастроскопa и видео колоноскопа за потребе Клинике за гастроентерологију и хепатологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 95-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 95-16-O Odluka

80-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:80-16-O – сервисирање плазма стерилизатора и лепилица „HAWO“ у Служби операционих сала хирургије и на Клиници за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 80-16-O ODLUKA

74-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:  74-16-M – Делови за рачунаре, ЛАН и ТТ инсталације, подељена по партијама:   Партија 1 – Делови за рачунаре Партија 2 – Делови за ЛАН и ТТ инсталације ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА

69-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:69-16-O – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача Aesculap, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 69-16-O ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 69-16-O Obaveštenje o obustavi postupka

ЈН 85-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 85-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка радиоактивних изотопа и радиофармацеутика за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 85-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Кoнкурсна документација за ЈН 85-16-О

63-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:63-16-O – сервис, одржавање и поправка сплит, каналских и мулти система за хлађење, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 63-16-O одлука о додели уговора 63-16-О OBAVEŠTENJE

67-16-O

ЈАВНА НАБАВКА: 67-16-O – повезивање чилера и набавка два fan coil уређаја за хлађење техничке собе и магнетне резонанце Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 67-16-O одлука о додели уговора

ЈН 84-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 84-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова-стерилни фармацеутски облици, капи за очи и пречишћена, стерилна вода 500ml за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 84-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Kонкурсна документација за

73-16-O

ЈАВНА НАБАВКА: 73-16-O – текуће одржавање и поправке на Клиници за инфективне болести, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 73-16-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 73-16-O   Odgovor na pitanje Odgovor na pitanje (2)

Top