Месец: децембар 2016.

267-16-M

ЈАВНА НАБАВКА: 267-16-M – Хаваријско одржавање активне ЛАН опреме („Cisco“ Л3 свич и „Cisco“ Л3 оптички свич) ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 267-16-M KONKURSNA DOKUMENTACIJA 267-16-M Odluka o dodeli 267-16-M OBAVEŠTENJE

259-16-П

ЈАВНА НАБАВКА:259-16-П – Сервис и одржавање УПС уређаја, произвођача „SOCOMEС“ са заменом акумулатора – батерија ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС odluka-o-dodeli-259-16-p

262-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:262-16-M – сервис и одржавање свих пумпи, вентилатора и електромотора за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija odluka o dodeli 262-16-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 262-16-М

265-16-O

ЈАВНА НАБАВКА: услуга чишћење организационих јединица Клиничког центра Војводине за 2017. годину ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma 265-16-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU бр.1

ЈН 261-16-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 261-16-Ос ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка 30 примарних тоталних протеза колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 261-16-ОС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна

256-16-О

ЈАВНА НАБАВКА: 256-16-O – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Aesculap“  ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija-aesculap-r odluka o dodeli 256-16-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 256-16-О

248-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:248-16-M – сервис и одржавање медицинских гасова постојећих траса и прикључница ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude konkursna-dokumentacija odluka-o-dodeli-248-16-m OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 258-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 258-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка уградног остеосинтетског и фиксационог материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив-за-подношење-понуда-за-ЈН-258-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација-за-ЈН-258-16-O odluka-o-dodeli-ugovora-jn-258-16-o Обавештење о закљученом уговору ЈН 258-16-О, п.5 Обавештење о обустави пartijе,

ЈН 257-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 257-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка протетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив-за-подношење-понуда-за-ЈН-257-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација-за-ЈН-257-16-O odluka-o-dodeli-ugovora-257-16-o Обавештење о закљученом уговору ЈН 257-16-О, п.5 Обавештење о обустави пartijе, 2

ЈН 252-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 252-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за имунохистохемију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив-за-подношење-понуда-за-ЈН-252-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација-за-ЈН-252-16-O ИЗМЕНА-КД-за-ЈН-252-16-O  Додатно појашње за ЈН 252-16-О  Измена конкурсне документације за ЈН 252-16-О Обевештење о продужењу рока за подношење

Top