Месец: април 2017.

Претходно обавештење

  НАЗИВ:Претходно обавештење за набавку санитетског и медицинског потрошног материјала,  лекова, ортопедског материјала и лабораторијског медицинског потрошног материјала  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  Prethodno obaveštenje za dobra(lekovi,med.potrošni,sanitetski..)

61-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 61-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – anagrelid 0,5mg kapsule, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 61-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 61-17-O Одлука о

24-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:24-17-О – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“  за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 24-17-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA 24-17-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP

46-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:46-17-О – Дозиметријска контрола извора зрачења и остале услуге из области заштите од зрачења ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 46-17-O odluka o dodeli 46-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

23-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:23-17-O – Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „Ginevri“ ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 23-17-O odluka o dodeli 23-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

45-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:45-17-O – Годишње сервисно одржавање са укљученим резервним деловима за ЦТ апарат  Somatom Emotion 16 и гама камеру SIEMENS SYMBIA E произвођача „Siemens“, за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ЈН 53-17-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 53-17-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имплантата и осталог материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 53-17-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна

42-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за перкутану нефростому за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 42-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 42-17-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 42-17-O

ЈН 50-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 50-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за апарат АRT UNIVERZAL KASKADE NT 100-24 за адсорпцију липопротеина методом DALI за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 50-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

ЈН 51-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 51-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог заштитног материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 51-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 51-17-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 51-17-O ИЗМЕНА

Top