Месец: април 2017.

55-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:55-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Covidien“ ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 55-17-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA 55-17-O odluka o dodeli 55-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 68-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 68-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка бесцементне протезе кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 68-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсне документације за ЈН

ЈН 67-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 67-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – mikofenolna kiselina 500mg, прашак за концетрат за раствор за инфузију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 67-17-O

ЈН 65-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 65-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за обављање процедура на периферним крвним судовима и процедура неваскуларне интервентне радиологије за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН

60-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 60-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка система за инфузију за инфузиону пумпу Volumat Agilia, артеријских канила и феморалних катетера за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 60-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за

ЈН 59-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 59-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка вакуум епрувета и и.в. канила за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 59-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 59-17-O Odluka o dodeli Ugovora 59-17-O Обавештење

58-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 58-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка валвула, катетера и дренажа за неурохирургију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 58-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 58-17-O Одлука о додели уговора у

49-17-P

ЈАВНА НАБАВКА:49-17-П – радне униформе (ципеле, хтз опрема, одела и остало), за потребе запослених који обављају немедицинске послове у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС odluka 49-17-P OBAVEŠTENJE O

ЈН 62-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 62-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – ibrutinib,  капсулa тврда 140mg за потребе клинике за хематологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 62-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Kонкурсна документација

38-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:38-17-O – Сервисирање апарата за дијализу произвођача «Fresenius» за потребе Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 38-17-O Odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O

Top