Месец: април 2018.

96-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 96-18-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка генератора радиоактивности и радиофармацеутика за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 96-18-ОС ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

ЈН 80-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 80-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка рукавица за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда 80-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација 80-18-О Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 80-18-O ИЗМЕНА конкурсне документације 80-18-О ОБАВЕШТЕЊЕ

JН 70-18-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 70-18-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка хистолошких касета за калупљење за потребе Центра за патологију и хистологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација Одлука о додели уговора

75-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:75-18-О – Услуга Сервисирање апарата за дијализу произвођача «Fresenius» за потребе Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o obustavi 75-18-O OBAVEŠTENJE

ЈН 95-18-0

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка РТГ цеви за ЦТ апарат Somatom Sensation 64 за потребе  ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ПОСТУПАК: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 95-18-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 87-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 87-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала који зависи од типа машине за апарате: FRESENIUS 4008, 5008, за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда

86-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 86-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка poliglecaprone 25 monofilament за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 86-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 86-18-O Odluka o dodeli ugovora 86-18-O Обавештење о закљученом

60-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:60-18-М – Пројектовање унутрашњих инсталација грејања са примарним и секундарним делом топлотне подстанице, по техничким условима ЈКП “Новосадска топлана“, у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA

ЈН 78-18-О

Јавна набавка број 78-18-О Изградња дела ограде са западне стране Клиничког центра Војводине са постављањем колских и пешачких капија Врста поступка – отворени Документи везани за поступак: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

JН 48-18-О

Јавна набавка број 48-18-О – Радови – Реконструкција дела објекта телефонске централе за потребе формирања простора за пријемно одељење Клиничког центра Војводине са потребним рушењем старог бетонског бункера кобалтног зрачења Врста поступка – отворени Документација везана за оглас: POZIV ZA

Top