Месец: август 2019.

ЈН 215-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка хемикалија и материјала за Центар за патологију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 215-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 215-19-O Додатно појашњење

ЈН 216-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка папирног лабораторијског материјала и микро тубе 1,5 ml за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 216-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

197-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 197-19-О Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Innomed Medical“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 217-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 217-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – hemin, humani за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 217-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 217-19-О Одлука

201-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 201-19-M – Одношење и збрињавање патоанатомског отпада и одношење и збрињавање  тела умрлих из Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE

208-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 208-19-М – Одржавање активне и пасивне мрежне опреме у Ургентном центру КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

211-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 211-19-П – Набавка опреме  неопходне за опремање објекта административног пријема и отпуста пацијената ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi

196-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 196-19-O – Стручни надзор над извођењем радова на објекту Клинике за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине, ламеле Б и Ц  ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNE

200-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 200-19-O Дозиметријска контрола извора зрачења, пројектовање мера заштите и еталонирање уређаја за мерење јонизујућег зрачења ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE-DOKUMENTACIJE IZMENA 2 KONKURSNE-DOKUMENTACIJE

Претходно обавештење – 2019 Стручни надзор над извођењем радова реконструкције, адаптације и изградње одређених клиника (организационих јединица) у оквиру Клиничког центра Војводине.

PRETHODNO OBAV- STRUČNI NADZOR

Top