Месец: март 2020.

93-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 93-20-O Набавка постељног и оперативног рубља за потребе Клиничког центра Војводине и радних униформи за здравствене раднике. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 93-20-O Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

ЈН 88-20-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 88-20-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за третман рана негативним притиском за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 88-20-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 88-20-OС Odluka

79-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 79-20-O – Сервис и одржавање ЦТГ апарата произвођача “Bionet“ (Gima), “Agilent” и  „Hewlett Packard“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O

84-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 84-20-М – Одношење и збрињавање отпадног ксилола, етанола и формалдехида ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE

ЈН 71-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 71-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка епикутаних алергена за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 71-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација за ЈН 71-20-O Oдлука о додели уговора за ЈН 71-20-О Обавештење

06-20-OС

ЈАВНА НАБАВКА: 06-20-OС  Услуга чишћења у свим организационим јединицама Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 06-20-OS IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 06-20-OS OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o

70-20-OS

ЈАВНА НАБАВКА: 70-20-OС –Набавка здравствених и штампаних образаца за потребе клиника у оквиру Клиничког центра Војводине и  штампаног материјала у циљу реалиазције „Програма раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводине за 2020. годину“ ВРСТА

ЈН 90-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 90-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за мониторинг систем за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 90-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 90-20-O Одлука о додели уговора

ЈН 91-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 91-20-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова-hidroxychloroquine тбл. 200 mg за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 91-20-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна

82-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 82-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме инфузионих пумпи и инјектомата произвођача “B.BRAUN MELSUNGEN AG” ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O

Top