Месец: јул 2020.

218-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача “Millenium“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

211-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинске опреме „STRYKER“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

196-20-М

ЈАВНА НАБАВКА: 196-20-М – Одржавање и поправка сплит, каналских и мулти фреонских клима система за хлађење/грејање објеката Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI

212-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање апарата за проточну цитометрију произвођача „Partec“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

210-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање инкубатора произвођача „Labotect“. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 404-1-110/19-96 Кохлеарни имплантати

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-331-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-510-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр.21-22-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр.21-55-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр.21-217-5-ЦМ

ЈН 213-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 213-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

ЈН 207-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 207-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – eptifibatid за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 207-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 207-20-О Odluka o obustavi

JН 202-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за дијализу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 202-20-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за

ЈН 201-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 201-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала предвиђеног за континуиране процедуре замене бубрежне функције за апарате Мултифилтер и Призмафлекс за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

Top