ЈН 37-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 37-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка заштитног материјала за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 37-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 37-16-O

Додатно појашњење за ЈН 37-16-O

 Додатно појашњење за ЈН 37-16-O -2

 Додатно појашњење за ЈН 37-16-O -3

Odluka o dodeli ugovora 37-16-O

Odluka o dodeli Ugovora 37-16-O,p.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.11

Обавештење о обустави пartijе, 6 ЈН 37-16-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 37-16-О,п.3